skip to Main Content

Blanenská kuželna v proměnách času

První sportovní kuželna byla v Blansku vybudována v roce 1956. Byla dvoudráhová a nacházela se v místě dnešního nájezdu na most u soutoku řek Svitav y a Punkvy. Stávající šestidráhová kuželna byla slavnostně otevřena 10. 2. 1985. Její výstavbu provázely mnohé potíže. Pro zajímavost můžeme zmínit, že stavba stojí na místě bývalého složiště odpadu ze slévárny ČKD Blansko, a z toho důvodu bylo nutné její základy položit až do hloubky 8 m.

Od té doby byly kuželkářské dráhy několikrát výrazně modernizovány. Poprvé v roce 1995 firmou Wollmer, a to v souvislosti s pořádáním 7. Světového poháru jednotlivců. Na další významnější rekonstrukci se pak čekalo až do roku 2008. Tehdy došlo k položení nových drah firmou Pro-Tec. V roce 2014 pak proběhla kompletní výměna technologie. Pořízeny byly dráhy z mistrovství světa, které se toho roku konalo v Brně.

Kuželna okolo roku 1990

Kuželna v roce 2005

Kuželna po roce 2008

Kuželna v současnosti

Technické parametry kuželny
Počet drah: 6
Výrobce drah: Funk-Spellmann
Typ drah: Segment FUNK Classic 2000 3/26
Automatické stavěče kuželek: FUNK KSA 10B
Kuželky: Wollmer Tornado plus
Koule: Aramith
Back To Top