skip to Main Content
Náročné Přípravy, Které Se Vyplatily

Náročné přípravy, které se vyplatily

Udělat to jinak a lépe, než je zavedený standard, se kterým se setkávalo blanenské družstvo žen při svých účastech na mezinárodních klubových pohárech. To byl cíl organizátorů XXIX. Světového poháru družstev. A jsme přesvědčeni, že výsledek stál nakonec za to.

„V Blansku máte s organizací významných kuželkářských akcí zkušenosti,“ slýchával jsem v posledním roce takřka pokaždé, když přišla řeč na přípravy světového šampionátu. Ale tohle, to bylo přesto úplně něco jiného. V první řadě stál přede mnou úkol dát dohromady partu schopných lidí, kteří budou ochotni obětovat svůj volný čas a připravovat akci pro tři stovky kuželkářů patřících ke světové elitě. Dalo to pořádně zabrat, nicméně podařilo se. A co víc, nakonec se o organizaci postarala parta složená prakticky výhradně z členů a příznivců domácího kuželkářského klubu. Je tedy určitě na místě všem zapojeným touto cestou poděkovat.

První schůzka organizačního výboru se konala už v říjnu loňského roku, ačkoliv řada věcí se začala projednávat ještě mnohem dříve. Poté následovaly další a další schůzky, přičemž časové intervaly mezi nimi se postupem času zkracovaly. Měli jsme poměrně smělé plány, které by nešlo realizovat bez dostatečného finančního zajištění.  Za to vděčíme všem našim partnerům. S potěšením jsme kvitovali také podporu města Blanska a veškeré jeho investice do objektu sportovní haly. Podařilo se rovněž pořídit nový hrací materiál (kuželky, koule a povrch náhozových desek), který na druhou stranu ve výsledku znamenal možná o něco slabší výkony, než se od blanenské kuželny očekávaly.

Finanční otázka byla uspokojivě vyřešena, mohli jsme to tedy rozjet. Mezinárodní klubové poháry se svým významem a sledovaností přibližují mistrovstvím světa. Tohoto potenciálu však dle mého názoru pořadatelé vždy ne zcela využívají. Chtěli jsme proto zaujmout, dát o akci vědět s větším předstihem, a oslovit tak co největší okruh lidí. Ve věcech propagace jsme příliš nešetřili, nechali jsme si navrhnout vlastní grafický vizuál, internetové stránky a zajistili živý přenos. Aktivitu jsme vyvíjeli také na Facebooku, a to už od počátku příprav. Sledovanost všech našich kanálů nás utvrdila v tom, že jsme to vzali za správný konec.

Při přípravách jsme hodně vycházeli z vlastních zkušeností. Uvědomovali jsme si, co nám jako účastníkům na předchozích mezinárodních klubových pohárech scházelo, a plánovali jsme podle toho. Vždy jsme postrádali především relaxační prostor, mít si kde sednout a dobře se najíst bez nutnosti opustit kuželnu. Dále potom třeba informace v jiném než německém jazyce. Inspiraci jsme čerpali také ze vzpomínek na mistrovství světa v Brně.

S tím, jak se přibližoval termín zahájení, objevovaly se nové a nové problémy, na které nebylo možné se dopředu připravit… a zároveň ubývalo sil. Jeden příklad za všechny. Je veřejným tajemstvím, že nás posledních deset dnů před zahájením silně znepokojoval prakticky nefunkční motor na jedné z drah (že by Murphyho zákon?) a také absolutní neochota dodavatele technologie situaci řešit. Nicméně zvládli jsme to, byť asi za minutu dvanáct, resp. minutu před přebírkou drah hlavním rozhodčím. Prostě napětí až do konce!

A zvládli jsme, snad i bez významnějších zaváhání, rovněž celý průběh turnaje. Jeho sportovní výsledky jste již jistě všichni zaznamenali, na tomto místě se tak k nim není třeba vracet. Pevně věřím, že všichni si to v Blansku užili a odvezli si skvělé zážitky. Organizační výbor se pro to snažil udělat maximum.

Back To Top